באסיפת המונים בפתח-תקוה בגין: אנחנו לא רק נשארים בכל השטחים אנו מתנחלים ומתבצרים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשכ"ח, 8 בדצמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

שר ההסברה הצרפתי שניסה ל"הסביר" לנו את דבריו האחרונים של הגנרל דה-גול, ציין כי אמנם אמר נשיא צרפת, בשיחתו עם שר החוץ מר אבן לפני המלחמה: "אם תהיה צפויה לישראל השמדה, הוא יתערב כדי למנוע אותה". שר החוץ מצדו, הודיע, כי פיסקה זו לא נרשמה בפרוטוקול שנערך בקפדנות רבה על ידי השגריר איתן, וכי הוא עצמו אינו זוכר אותה. נניח למען הבהירות, כי אמנם בסוף מאי, שנה זו יצאו מילים אלו מפיו של נשיא צרפת. איזו אימה בוקעת מהן? מדוע בכלל יש לדבר על השמדת ישראל? ודאי, ביחס לשימוש בנשק אטומי ומימני. כל העמים שווים מבחינת הסכנה. אולם, הכל מאמינים, כי בנשק זה לא יהיה שימוש לעולם. יוצא כי כאשר המדובר בנשק הקרוי "מקובל", אין לשום עם בעולם צפויה סכנת השמדה ואילו האומה היחידה, לה היתה עלולה להיות צפויה סכנה זו, היא אומתנו, שארית הפליטה של עם מושמד. זאת היה מאשר גם הגנראל דה גול בדבריו, אם אמר אותם, דווקא, בהזדמנות פגישתו עם שר החוץ.