באסיפת המונים בפתח-תקוה בגין: אנחנו לא רק נשארים בכל השטחים אנו מתנחלים ומתבצרים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' כסלו התשכ"ח, 8 בדצמבר 1967
מתוך:
עמודים 1,2

[על דה גול ט.ק.] יסלח לנו הגנראל, את זכותנו להתקיים לא קיבלנו משכל שליט זר. זו זכותנו שקיבלנו מאלהי אבותינו לפני אלפי שנים, ורק אנו נחליט ונכריע על היינו, כי בידינו זאת.