באסיפת אלפים קורא מנחם בגין: למאמץ עליון להצלת המוני אחינו בצפא"פ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו תמוז התשט"ז, 24 ביוני 1956
מתוך:
עמוד 1,2

.. ראש מפא"י מצא לנחוץ בבואו לסכם את הדיון בכנסת ללמד את נבחרי האומה ועל ידם את כל בני ישראל אי אלו פרשיות בתנ"ך. מתנשא יורד זה קרא את ההבטחה האלוקית על ארץ המכורה והודיע כי אנו לא נראהה בשום פנים ואופן בהגשמתה. מניין לו? היה איש בישראל שידע את התנ"ך קצת יותר טוב מראש מפא"י הוא המחבר של מורה נבוכים והוא צווה לאמור: אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבא - בכל יום שיבוא. לא בזכות המינות המפא"ית, אלא בזכות האמונה הטהורה והתמימה שנטעה בלב האומה מדור לדור על ידי גדוליה, יצאנו מעבדות לחרות. לא המינות המפא"ית אלא זו אמונת הדורות שתעמוד לנו גם בעתיד.