באזני אחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה חשון התש"ו, 1 בנובמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 12

"גם בימים הטרופים ההם לא פסה האמונה, כי יום יבוא ונילחם שכם אל שכם עם אחינו התועים. יום זה בא. ומותר לנו עתה ללחוץ איש את ידי רעהו, כשם שחובה עלינו להודות בהכנעה לאלקי ישראל על שנטע בלבנו את האמונה ואת התבונה ואת האהבה הגדולה שאיפשרו לנו למנוע מלחמת-אחים, כדי שתהיה מלחמת- השחרור."