את המדינה שקמה בידי לוחמים מורדים ומגנים מביאה הממשלה הזו אל עברי – פי פחת. נאום מנחם בגין בכנסת בוויכוח על סקירתו של ראש-הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"י, 11 בנובמבר 1949
מתוך:
עמוד 2,6
נאמר לנו כי הכנסת – וזהו השם הנרדף שהומצא בכוונה לאסיפה המכוננת – היא "ריבונית". צר לי לומר שהמונח היורידי הזה לא נלקח מידיעת החוק. הוא נשאל מאי-ידיעת החוק. הוא הומצא על ידי חצי יוריסטים. אין פרלמנט ריבוני, ישנן אומות ריבוניות והאומות הריבוניות מקימות, לאחר צאתן מעבדות לחירות, מוסד עליון שעליו הוטל תפקיד לתת חוק יסודי אשר לפיו ינהג גם בית הנבחרים הרגיל.