את המדינה שקמה בידי לוחמים מורדים ומגנים מביאה הממשלה הזו אל עברי – פי פחת. נאום מנחם בגין בכנסת בוויכוח על סקירתו של ראש-הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"י, 11 בנובמבר 1949
מתוך:
עמוד 2,6
מה פירושו איפוא – בעברית פשוטה – של המונח "דרגת החיים"? מזון זהו חלק מדרגת החיים? בית זהו חלק מדרגת החיים? האם בשני השטחים האלה הורדתם את דרגת החיים? באשר למזון מנחמים אותנו בחלוקה צודקת. נכון הדבר שחלוקה שווה היא בדרך כלל צודקת, אבל אם מחלקים את הרעב באופן צודק, עדיין אין זה משביע את הרעבים. אני מפקפק מאד אם צדק של רעב משביע את הרעב לצדק...