אריה בן אליעזר מטיח לעבר ראש הממשלה: "הולכתם שולל ושיקרתם לעם בשנות ההשמדה"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
י"ד ניסן התשכ"ג, 8 באפריל 1963
מתוך:
1,2

אבל ישנה בעיה קונסטיטוציונית רצינית. היש לנו משטר פרלמנטרי, והממשלה אחראית אחריות משותפת בפני בית הנבחרים, או דברים גורליים נחתכים על ידי קפריסה של יחיד. זו השאלה החוקתית העומדת לפנינו.... היכו ועדת החוץ והבטחון, שהיא בבחינת כנסת זוטא; היא מקיימת ישיבותיה בסודיות; חבריה מופקדים על בטחון המדינה. איך תמנע מהם אינפורמציה? איך תמנע מהם הסבר? מהם, החברים היושבים על הספסלים האלה מכל הסיעות בקואליציה ובאופוזיציה?