אפילוג לחוברת נושאים כלכליים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968
מתוך:
P20-284

אם באחד הימים נגיע למסקנא, כי בגלל סיבות שאינן תלויות בנו אין עוד ביכולתנו לשרת את האומה, לפי הכרתנו, במסגרת הממשלה, בה אנומשתתפים, בתנאים מיוחדים, החל מן ה-1 ביוני 1967, נודיע על כך בגלוי ונסיק את המסקנות. אך נעשה כן במישרין, ולא על ידי הצבעה, הנוגדת את הנוהג הפרלמנטרי, אשר תוצאותה העקיפה היתה פירוק ממשלת הליכוד להאומי, בעוד המשך קיומה בימים אלה הוא לנו, ולרוב המכריע של העם, בבחינת שיקול-על