אפילוג לחוברת נושאים כלכליים

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968
מתוך:
P20-284

מי שמאמין, כי האינטרס הלאומי העליון מחייב להוסיף ולקיים את ממשלת הליכוד הלאומי לא יעשה דבר שיגרום לפירוקה. על פי הכללים הגדולים במשטר פרלמנטרי, הצבעה בעד, או נגד, חוק התקציב השנתי משמעותו הבעת אימון, או אי-אמון, בממשלה. על פי הכללים האלה הצביעה סיעת גח"ל בכנסת בעד התקציב של שנת 1968/9. כל הצבעה אחרת פירושה הפרלמנטרי הבלתי נמנע היה הבעת אי-אמון בממשלת הליכוד הלאומי, אשר גח"ל משתתף בה ואשר, כאמור יש להוסיף ולקיימה למען עתיד האומה במולדתה.