אסיפת בחירות ברמת גן

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אב התשכ"א, 7 באוגוסט 1961
מתוך:
P20-284

אני אביא בפניכם עובדות, לא האשות; הוכחות, לא ניירות; תשמעו ותשפטו. ועוד אוסיף לכך שכבר בשנת 1955 היו ידועות רוב העובדות לממונים על מערכת הבטחון בארץ, כל אותם הסודות שנתבלו כאילו בשנת 1960את הדברים האלה אמר מר פנחס לבון, המזכיר הכללי של ההסתדרות. עובדות פירושן ההוראה הפסקנית שסכנה את עצם קיומנו וגרומה לשפך דם יהודי, העלמת מסמכים ושריפתם; זיוף מסמכים,; עדויות שקר; קשר ותככים. ואמר שר הבטחון לשעבר שרוב העובדות האלה היו ידועות כבר בשנת 1955. הן היו ידועות כבר אז לממונים על מערכת הבטחון. חמש שנים תמימות ידעו זאת החרישו, שתקו.