אסיפת בחירות ברמת גן

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אב התשכ"א, 7 באוגוסט 1961
מתוך:
P20-284

בשנים ההן העלה שוב את רעיון המדינה היהודית מחדש , מורדנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי. ואחר כך היה רעיון המדינה היהודית לא באינטריגות, לא בקונגרסים ולא בדבטים, לא בקואליציות ולא בהחלטות. אגיד לך, ד"ר גולדמן, היכן היה רעיון המדינה היהודית בימי השמדת העם ושעבוד המולדת. הוא היה בכל המקומת בהם אנשים סבלו, הסתכנו ושפכו את דמם למען הגשמת הרעיון הזה. בימים ההם היה רעיון המדינה היהודית בכלא בירושלים, בכלא עכו, במחנה הריכוז בלטרון, בומחנה הריכוז בסודן ובאריתריאה. בימים ההם היה רעיון הדמינה היהודית בשדות הקרב לשחרור האומה, במצדות עכו ובשדות התעופה בקסטינה ועד גשרי אכזיב; בימים ההם ובלילות ההם היה רעיון המדינה היהודית בדם הקדוש שנשפך למען רעיון המדינה היהודית. שאלמלא כן, כי אז גם אתה ד"ר גולדמן וגם בן-גוריון עבדים הייתם לשלטון נכרי...