אנטי קומוניזם – סיבה או אמתלה?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התשי"ד, 25 בספטמבר 1953
מתוך:
עמוד 2

המותר לדרוש מעם, בעל נסיון כזה, שלא ישחק עוד "בהבחנה" הפשטנית", האיוולית לבין ממשלה אמריקאית "פרו-ישראלית" לבין ממשלה אמריקאית "פרו-ערבית", כלום קצרה בינת "מדינאינו" מלהשיג, כי שופ אדמיניסטרציה בוושינגטון אינה אלא, לפי הבנתה, פרו-אמריקאית?