אנחנו, מוחצי המשעבד הבריטי

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949

אנו מוכרחים ויכולים לדחות שלום-מינכן, עם שעבוד ועם מלחמה. אנו מוכרחים ויכולים להשיג שלום אמת שיבטיח קיום יחסי שכנות הוגנים וקשרי מסחר עם שכנינו, לאחר שהמולדת תטוהר מן הפולשים והא בא תליא. כחנו ומחנו ונכונות הקרבתנו עולים ועל אלה של הפולשים השכירים, ומצבנו בזירה בין לאומית הוא כיום טוב מאד, אם לא יקלקלוהו שגיאותיה הפאטאליות של מדיניות החוץ הרשמית, אם לא נפול בפח היוקשים אשר בווין, באיומיו ובפתויו, טומן לנו, בכדי לבודדנו ולעבדנו.