אנחנו, מוחצי המשעבד הבריטי

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949

עקרון הבקורת הצבורית המתמדת מחייב גם רבוי תפקידים ומוסדות נבחרים, לצד, או במקום המוסדות הממונים. משום כך נלחם למען הרחבת הסמכויות של הרשויות המקומיות אוטונומיה בתאי שלטון קטנים ומקומיים האוטונומיה הזאת יש להעלות לשלב גבוה יותר; תוקמנה מועצות אזוריות נבחרות וייבחרו מושלי המחוזות במקום להתמנות ע"י הרשות המוציאה אל הפועל. בל יהיו נושאי התפקידים, המשפיעים במישירין על חיי האזרח, ממוני מפלגה; יהיו נא נבחרי האזרחים ויראו עצם אחראים בפני הצבור ולא בפני המזכיר. שיטה זו תביא תועלת גם לנבחרים וגם לבורחים; היא תביא תועלת למדינה כולה.