אנחנו, מוחצי המשעבד הבריטי

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949

אנחנו הולכים לאספה המכוננת בכדי להקים יסודות בריאים לממשל הדמוקרטי שלנו. לא תתכן, לפי הכרתנו, קואליציה ממשלתית זולת קואליציה על סמך תכניתמדינית מוסמכת. קואליציה המבוססת על מקח וממכר של משרות – אינה קואליציה זוהי מעילה באינטרס הממלכתי. גם לא תתכן ממשלה דמוקרטית, אם אין לצדה ומולה אופוזיציה ראויה לשמה.זכור נזכור כי מקום שם אין אופוזיציה, גם החופש אינו קיים והשררה חפשית לשעות בכל העולה על לבה. אין גם מקום במדינה חפשית להחדרת הרעיון כי חלופי גברא או חלופי משטר הם בבחינת מינות. נהפוך הוא. תכן החים החפשיים הוא בחלופין ובאפשרות החלופין... אנו הולכים לאספה המכוננת המוסד הנבחר הראשון בישראל – בכדי להביא לידי חלופי משמר וחלופי משטר. לעמנו דרשה הנהגה חדשה וציערה, אמיצה ונבונה כאחת