אנחנו, מוחצי המשעבד הבריטי

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ד טבת התש"ט, 25 בינואר 1949

אין המדינה ומוסדותיה יכולים להיות נכסים פרטיים של מפלגה או של מפלגות. שום השתייכות מפלגתית אינה יכולה לפסול את מישהו מלתפוס מקומו במדינה וכן אי השתייכותו לשום מלגה, אף היא כמובן, אינה יכולה לפסול את האזרח. אחינו בגולה תאוננו – ומוסיפים להתאונן – על ההפליות הנהוגות כלפיהם ע"י הגויים בגלל יהדותם. הנעביר את שיטת ההפליות לארצנו? האם הפליה חדלה להיות הפליה כאשר את מקום הלאום או הדת או הגזע תופסת ההשתיכות למפלגה או חוס ההשתיכות לה?