אנו רוצים בחוקה שתעמוד מעל לממשלה ומעל לרשות המחוקקת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג שבט התש"י, 10 בפבואר 1950
מתוך:
עמוד 5 ועמוד 8

אנחנו רוצים במדינה שבה האזרח יוכל לנשום את אויר החירות שבה, שהוא יהיה בעל בביתו, שכבודו לא יירמס ע"י נושאי השררה, שהוא ירגיש את עצמו מוגן על ידי החוקה, שידע מה הן זכויותיו גם כלפי נושאי השררה.אם מישהו רוצה שהציבור יכבד את חוקי השלטון, הרי הוא חייב לדאוג לכך שהשלטון יכבד את החוק במדינה. אם אתם תפרו את רצון העם, אם אתם תתכחשו למנדט של הבוחרים, לא יהיה חוק בישראל ואיש לא ירצה לכבדו.