אנו רוצים בחוקה שתעמוד מעל לממשלה ומעל לרשות המחוקקת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג שבט התש"י, 10 בפבואר 1950
מתוך:
עמוד 5 ועמוד 8

אם כבוד היו"ר לא יתנגד-הוא חובב לפעמים סטיה מן העניין העיקר למען ספר הלצה יהודית טובה-אנסה לספרה: שני סוחרי סידקית נפגשים ברכבת ואחד מהם שואל את רעהו: לאן פניך מועדות? השני אומר: ללודז'. אומר אחיו מתחרהו: אתה אומר לי שהנך נוסע ללודז' כדי שאחשוב שאתה נוסע לקרקוב והרי אני יודע שאתה נוסע ללודז', - למה אתה משקר? כך בדיוק היתה השיחה בין המפקח על המחירים לבין באי כוח בעלי התעשייה. זו היא הגישה היסודית. אם מישהו מסכים למשהו –אות הוא כי הוא משקר ועל כן צריך להוריד עוד יותר את המחירים.