אנו רוצים בחוקה שתעמוד מעל לממשלה ומעל לרשות המחוקקת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג שבט התש"י, 10 בפבואר 1950
מתוך:
עמוד 5 ועמוד 8

אתם רוצים למנוע שיהיה חוק חופש, חוק צדק אשר יהיה קודם לכל שאר החוקים ושאתם על ידי רוב מכני לא תוכלו בבוקר לא עבות לבטל אותו. צאו וראו רבותי. פעם בתקופה שבה פרחה המחשבה הליברלית, נחצבה אימרה על סמכות המדינה, שיש להגבילה לתפקיד של שומר לילה. התקופה ההיא חלפה, ולבו של כל איש חופשי מתפלל לכך שלא נאלץ לאמר כי היא חלפה לבלי שוב. אבל, בינתיים עברו דורות והאנושות כולה מחפשת שביל זהב בין השאיפה לחירות הפרטובין התשוקה לחזון הצדק. שום אומה לא מצאה עדיין את שביל הזהב ואילו אצלנו מתקבל הרושם כי נמצאה כבר תשובה סופית לשאלה, מהו משטר החיים שנקים במדינה. לא זו בלבד שנרחיב את סמכות מנגנון הממשלה על כל שטחי החיים, אלא נקים מדינה שתהיה בבחינת "גנב לילה". סביב האזרח,- בלשים, מפקחים, שוטרים, פקידים.הכלל הוא החשד, היוצא מן הכלל הוא האמון;הכלל הוא שהאזרח הוא עבריין, היוצא מן הכלל הוא שהאזרח הוא אדם ישר.ועל כן דרוש אפילו להכנס לתוך הבית הפרטי ולחפש שם במקרר. לכן צריך להטיל פיקוח על פיקוח ולערוך חיפושים אישיים. זהו תוכן החיים שאתם מכניסים במדינתנו וזה התבלט ביותר בשיחה הידועה שנתקיימה בין בעלי התעשיה לבין המפקח על המחירים. איש מאיתנו לא היה נוכח בשיחה ההיא, אבל מי שקרא את הדו"חות של שני הצדדים יכול לתאר לעצמו מה היא הפסיכולוגיה שהביאה את התוצאות הידועות של השיחה ההיא. הפסיכולוגיה היא מן הגולה, ו אם כבוד היו"ר לא יתנגד-הוא חובב לפעמים סטיה מן העניין העיקר למען ספר הלצה יהודית טובה-אנסה לספרה: שני סוחרי סידקית נפגשים ברכבת ואחד מהם שואל את רעהו: לאן פניך מועדות? השני אומר: ללודז'. אומר אחיו מתחרהו: אתה אומר לי שהנך נוסע ללודז' כדי שאחשוב שאתה נוסע לקרקוב והרי אני יודע שאתה נוסע ללודז', - למה אתה משקר? כך בדיוק היתה השיחה בין המפקח על המחירים לבין באי כוח בעלי התעשייה. זו היא הגישה היסודית. אם מישהו מסכים למשהו –אות הוא כי הוא משקר ועל כן צריך להוריד עוד יותר את המחירים. ולכן דרוש מנגנון פיקוח גדול של המדינה – הביורוקרטיה הכל יכולה, שתמנע עבירות. בקיצור: מדינת משטרה. אנחנו רוצים במדינה חפשית;אנחנו רוצים במדינה שבה האזרח יוכל לנשום את אויר החירות שבה, שהוא יהיה בעל בביתו, שכבודו לא יירמס ע"י נושאי השררה, שהוא ירגיש את עצמו מוגן על ידי החוקה, שידע מה הן זכויותיו גם כלפי נושאי השררה.