אנו רוצים בחוקה שתעמוד מעל לממשלה ומעל לרשות המחוקקת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג שבט התש"י, 10 בפבואר 1950
מתוך:
עמוד 5 ועמוד 8

הנה כי כן, ראש הממשלה מר בן גוריון, בהרצאתו בפני ועדת החוקה, הבטיח להביא חוקי יסוד וביניהם גם חוק יסוד על זכויות האדם והאזרח במדינה. אינני יודע מה יהיה כתוב בהצעתו של מר בן-גוריון. אני בטוח שצו השעה הוא לחוקק חוק על זכויות האדם והאזרח במדינת ישראל,באשר הזכויות האלו נרמסות ברגל גאה של בעלי שררה המתנשאים מעל לעם.הזכויות האלה לא נכתבו עדיין בשום חוק, אבל בינתיים נכתבת המציאות.
אביא דוגמאות מספר מן המציאות. כשאתה נוסע מירושלים לתל-אביב, עוצר אותך פקיד מטעם המפקח על המזונות ואין הוא מסתפק בחיפוש במכונית אשר בה אתה נוסע;הוא דורש שתיפתח לו את התיק אשר בידך. אינני יודע מה הוא מחפש בתיק, תרנגולת שחוטה או ביצה שלא הוטלה. אני טוען שפתיחת תיק זוהי צורה של חיפוש אישי וחיפוש אישי היא הצורה החמורה ביותר של חיפוש. במדינה המבוססת על חוק לא יעיז פקיד לערוך חיפוש לא בביתך ולא בכליך אלא על סמך הוראה של שופט מוסמך. במדינתנו מרשה לעצמו, לפי הסמכות שהממשלה העניקה לעצמה על סמך "דבר המלך במועצתו" וחוקי החירום, כל בא-כוח של הרשות המבצעת לערוך חיפושים בבית וחיפושים אישיים אצל כל אזרח ואזרח. אתם, כמובן, מרגילים את הצבור לחשוב שאולי הדבר הזה טבעי במדינת ישראל.
עדה מימון(מפא"י): יש חוק כזה!
אם ישנו, צריכה לבוא חוקה שתבטל אותו, משום שהחוק הזה פוגע בזכויות היסוד של האדם והאזרח;משום שע"י החוק הזה אתם מחנכים את האומה לפחדנות והרכנת ראש בפני כל בעל שררה. זהו החינוך שאתם נותנים היום לאומה.
אגב, אתם בודאי יודעים שהחיפוש בתיקים איננו מסדר עדיין שום דבר מבחינת התרנגולת שנשחטה או הביצה שלא הוטלה. ידוע לכל כי בדרכים האלה עוברות מכוניות משא טעונות כל טוב, מאחר שמישהו הצליח להסתדר עם מישהו. אלא מאי: אתם מוסיפים להעמיד את השוטר והמפקח על אם הדרך, אך ורק כדי לגלות את היד החזקה של בעל השררה.