אנו מאמינים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' ניסן התש"ד, 1 באפריל 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 39-55

ובני המולדת למדו גם את תעלולי ה"איסטרטגיה" ההיטל ראית של השליטים, החותרים לקראת פירוד בין המחנות היהודיים, על מנת לחסלם אחד אחד. היום תורו של האצ"ל הלוחם; מחר יבוא תורו של ארגון ה"הגנה". כי "התכנית" ידועה לכל: "היטלר פותר באון סופי את שאלה היהודים באירופה; אנו נחל את הכח הלוחם ביישוב ונפרק מעליו את נשקו; ואז יושם קץ לפנטסיות החולניות של יהודי תל אביב". הישוב סבל, אך לא נבהל ולא נרתע. לב עברי לו, גם מוח, וגם אינסטינקטבריא.