אנו מאמינים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' ניסן התש"ד, 1 באפריל 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 39-55

אולם אנשי המוסר מנסים גם להופיע בתור אנשי התבונה; לא רק טרוריסטים אנחנו, לדעתם, אלא גם מטורפים... כי היום ברור לכל: לא ה"טירוף" של מורדי הגיטו הטיל עלינו שואה אלא "תבונתם" של גבאי-הגיטו היא אשר הביאה את עמנו לעבר פי פחת...אנו מתגאים ב"טירוף" שלנו, כי אנו תלמידיהם של "המטורפים" הגדולים. אמנם, נשתנתה התקופה וחל שנוי בדרכי ההגשמה, אך תורתם היא תורתנו, אמונתם אמונתנו, סבלם – סבלנו. וגם האזהרה, היוצאת היום מפינו, אזהרתם ההיסטורית היא, וזו לשונה: