אנו מאמינים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' ניסן התש"ד, 1 באפריל 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 39-55

שלטון כזה המבוסס על כוח הזרוע בלבד, אינו יכול להתקיים בארץ העברים. לא שבט אפריקני מתגורר פה, אלא אומה בעלת תרבות עתיקה וציביליזציה חידשה. כוחה אינו גודל, אך הוא יספיק, כדי לשים קץ לדכוי טרוריסטי.הנוער העברי ידע להלחם גם בגיטו ווארשה. אבל בארץ-ישראל הוא חי לא על אדמת נכר, אלא על אדמת המולדת. אדמה זו קראת אליו ממעמקים; בדרכו עליה שומע הוא את פנמי הגדודים של המכבים ושל בר-כוכבא, הוא ידע להשקות אותה בזיעה, וידע גם להפרותה בדם. והמוח העברי, אשר ידע להמציא המצאות טכניות וכימיות לשרות עמים זרים במלחמותיהם, ידע גם לשרת את העם בציון.