אנו מאמינים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' ניסן התש"ד, 1 באפריל 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 39-55

תשובה פשוטה וקצרה בפינו. למדנו אותה מפי תרומפלדור: אין דבר. אנו שליחים של עם נצחי, של ארץ נצחית, של רעיון נצחי. אנו חניכיה של מכונת הפלדה הידועה. אי אפשר להכניענו, או לשבור אותנו. אפשר, אולי, להשמידנו השמדה פיסית. אך גם אז לא ננוצח. כי במקומנו יבואו אחרים. מכל המחנות, גם ממחנה המקללים של היום. סבלנו לא יהיה לשוא; דמנו לא ישפך חינם. כי ממנו יצמח עץ החופש בארצנו; עץ החיים לעמנו.