אל שכנינו הערבים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התש"ד, 15 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 116-118

מלחמה זו, לא נגדכם היא מפנית. אין אנו רואים בכך אוייבים. רוצים אנו לראותכם כשכנים טובים. לא באנו להשמידכם או לנשלכם מן האדמה עליה הנכם יושבים. בארץ-ישראל יש מקום גם בשבילכם, גם בשביל בניכם ובני בניכם וגם בשביל מיליונים יהודים שאין להם חיים אלא בארץ זו.