אל שכנינו הערבים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז אלול התש"ד, 15 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 116-118

הממשלה העברית תעניק לכם שווי זכויות מלא; השפה העברית והשפה הערבית תהיינה שפות הארץ; לא תהיה הפליה בין ערבי ליהודי בקבלת משרה ממשלתית, או צבורית. המקומות הקדושים לדת המוסלמית יהיו נתונים לפיקוחם של נציגיכם.