אל ננתק את הקשר בין עמנו לבין אלוהי אבותינו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג תמוז התשי"ח, 11 ביולי 1958
מתוך:
עמ' 2

ולכן ההחלטות האלו, אין בהן שום טעם ושום הגיון מבחינת התיאוריה של הפרדה בין לאום לבין דת. לו הייתם הולכים בדרך ההפרדה האמיתית – שאני מתנגד לה – הייתם צריכים לכתוב: אדם המצהיר שהוא יהודי, מבחינת הלאום, יירשם כיהודי. אבל אתם דורשים את ההצהרה הכפולה הזאת שעה שהוא מופיע בפני הרשם הממשלתי. והענין – חבר הכנסת ארם – הוא, מי הוא יהודי, הן מבחינת הלאום והן מבחינת הדת, ולא מיהו יהודי דתי. לעולם לא תשמע מפי איש בישראל, שיהודי לא דתי איננו יהודי. ואמנם ראש הממשלה היטעה את הציבור, כאשר באגרת לרב מימון טען שהממשלה לא באה לקבוע מי הוא יהודי דתי. לא זאת השאלה. הממשלה באה לקבוע מי הוא יהודי, והיא אומרת שהיא תקבע מי הוא יהודי מבחינת הלאום; הרבנים – לפי דעתה – יקבעו מי הוא יהודי מבחינת הדת; ואף על פי כן היא דורשת שאדם יצהיר בפניה שהוא יהודי מבחינת הלאום אבל איננו בן דת אחרת. היכן ההיגיון?.