אל ננתק את הקשר בין עמנו לבין אלוהי אבותינו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג תמוז התשי"ח, 11 ביולי 1958
מתוך:
עמ' 2

עמים אחרים החלו בפראות, ביערות, במערות, בפחד מפני הרעם והברק ובהשתחוות בפני הכוכבים. באו עמים נכריים והטילו עליהם את דתם; באו שליטים זרים החליפוה, והטילו דת אחרת. אחרת קם עמנו. הוא החל עם הבשורה האלוהית. עמה הוא חי: עמה ירד מצרימה; עמה היה בבית העבדים; עמה יצא הימנו; עמה נדד במדבר; עמה קבל תורה; עמה שב וכבש את ארץ המכורה; עמה הקים מדינה עצמאית; עמה הוליד נביאים; עמה שועבד; עמה מרד; עמה ניצח; עמה נפל; עמה דוכא; עמה פוזר בעמים; עמה שב לארץ-ישראל. כך קם עמנו וכך הוא חי במשך הדורות... כך קם כך חי העם היהודי. היה היה נסיון בקרב העם היהודי להפריד בין לאום ובין דת. עשוהו הוגי הדעות של ההתבוללות. הם אמרו: יכול להיות בן העם הגרמני, הפולני, הצ'כי ועוד, ובן דת משה. זוהי ההפרדה בעוון ההוא. הוגי הדעות של הציונות מעולם לא קיבלו את ההפרדה הזאת. אחד העם, אחד מגדולי הוגי הדעות של הלאומיות היהודית השיב למתבוללים: אתם טוענים שאך הדת מבדילה בינינו לבין העמים והן בעיניכם הדת אינה אלא טכס פולחני חיצוני. והרצל כתב ואמר: השיבה ליהדות קודמת לשיבה לארץ היהודים. קמה מדינת ישראל. היא קיימת עשר שנים. וקמו לנו הוגי רישום, הם מנסים להפריד בין הלאום ובין הדת בכוון אחר. הם אומרים: יכול להיות יהודי מבחינה לאומית אבל יש להפריד בינה לבין בחינת הדת. היום שמענו את ההלכה הזאת יוצאת מפי דובר הממשלה. ואני רוצה, עם כל הכבוד, לנקד את האלף בית מתחת להלכה הזאת: האם הממשלה באמת מאמינה שיש להפריד, ביחס ליהודים, בין לאום ובין דת? אם היא מאמינה בכך, עלי לשאול: יכול בן העם היהודי להיות קתולי? יכול בן העם היהודי להיות קלביני, אנגליקני, בפטיסטי, אנבפטיסטי? אני הייתי מוכן להמתין לתשובה מוסמכת, לו שר הפנים, דובר הממשלה, היה פה, או אולי ראש הממשלה היה נוכח. באין תשובה מוסמכת, אני מוכן להקל על כולנו ואני מוכן לומר שאין בבית הזה חבר כנסת אחד, ותהיה סיעתו והשקפתו אשר תהיה, שיטען כי בן העם היהודי יכול להיות, מבחינת הדת, קתולי, פרוטסטנטי, מוסלמי וכדומה. ואם אני טועה בבקשה יתקנוני חברי הכנסת שאינם מסכימים לדעה זו... משמע שאין הפרדה בעיניכם, אבל אתם מדברים בשם ההפרדה ואתם אומרים: יש כאלה שיקבעו, מי הוא היהודי מבחינת הלאום ויש אחרים שיקבעו, מי הוא יהודי מבחינת הדת.