אל העם ואל הנוער!

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג שבט התש"ז, 3 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 343-344

"עתה הגיעה השעה להקים מחדש את האחדות הלוחמת של כל הכוחות העברים. הגיעה השעה להקים את המוסדות העצמאיים- הממלכתיים של האומה המשתחררת: את הממשלה העברית, את המועצה הלאומית העליונה, את צבא השחרור המאוחד, את האוצר הלאומי ואת בתי-הדין העברים. לא נהיה "עדה" נרדפת, שראשיה נדרשים להיות לסוכני הבולשת ומשרתיה; נהיה לאומה חפשית, הלוחמת בפולש בוגדני ואכזרי. במלחמה זו לא נהיה בודדים. חיילי האומה יכו באויב לא רק בארץ; הם יכו בו בכל רחבי תבל, ויהפכו חייו לגיהנום, כשם שהוא מתעתד להפוך את ארצנו לגיהנום. העמים החפשיים ושוחרי החופש יעמדו לימיננו. קשה, ממושכת ורבת יסורים תהא המלחמה. אבל הנצחון בא יבוא."