אל העם העברי בציון – הכרזת המרד של הארגון הצבאי הלאומי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' שבט התש"ד, 1 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 21
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. חירות האדם - חירות הפרט

הנוער הלוחם לא יירתע מפני קרבנות ויסורים. דם, וסבל, הוא לא יכנע, לא ינוח, כל עוד לא יחדש את ימינו כקדם, כל עוד לא יבטיח לעמנו מולדת, חרות, כבוד, לחם, צדק ומשפט. ואם עזור תעזרו לו, הרי תחזינה עיניכם בקרוב בימינו בשיבת ציון ותקומת ישראל.