אל החייל הבריטי בא"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 139-141

המלחמה הזאת אינה מופנית נגדך. אנו יודעים, כי שפכת את דמך בחזיתות ובארצות שונות; אנו יודעים, כי רבים, רבים מבין החיילים שואפים כמונו, לעולם חדש וצודק, בו יובטח לכל עם ולכל יחיד קיום חפשי. אין זו גם בחינה ההיסטורית מלחמה נגד מולדתך. כל ממשלה עברית, שתקום בארץ ישראל, תשאף ליחסי ידידות ואחווה עם משפחת העמים הבריטיים ועם אומות חפשיות אחרות, אך אין ידידות אלא הדדית.