אל החייל הבריטי בא"י

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אלול התש"ד, 13 בספטמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 139-141

זוהי מלמה נגד דכוי ובגידה ארץ קטנה זו שייכת לנו והבטחה לנו. זוהי מולדתנו מימים ימימה ואין כח בעולם שיוכל להוציאה מלבותינו. מדינאיכם גוזלים אותה מאתנו ואחת מגמתם: לחסל אותנו בתור אומה חופשית, להפוך אותנו למיעוט ולהשאיר את עמנו הגדול נודד בין העמים לעדי עד.