אל דב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התש"ז, 2 בפבואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 338-339

"חזק ואמץ, אחינו הגדול. משפחתך הלוחמת עשתה את הכל, כדי להוציאך מידי התליין. זו חובתה כלפיך; זו חובתה כלפי לוחמים אחרים. אין זו שאלה של הצלת החיים, בני החלוף. כל אחד מאתנו מוכן בכל רגע לתת את נפשו על אמונתו. זוהי שאלה של עקרון אנושי מקודש שלא נוותר עליו ויהי מה. חייו של שבוי מלחמה קודש הם." "אחינו דב, אחינו דב - הנוער העברי כולו, וכל שוחרי החופש בעולם, מרכינים ראשם בפני גבורתך השקטה והקרבתך העילאית."

"ואתה, אחינו דב, עומד מולם אחד ויחיד, סגור זה שבועות בתא מבודד, ושכנך - המוות. ואף על פי כן, אין הם יכולים לך, השליטים הללו צמאי הדם, כי בך נתקלו, באיש, אשר הופיע פתאום מנהרי נחלי דם יהודי והוכיח, כי אין כוח בעולם, שיוכל להכניעו או לשבור את רוחו. אכן, אחינו דב. אם יש משמעות למלה "גיבור", אתה הגיבור, שממנו ילמדו בנינו ובני בנינו לדורי דורות."