אלפים האזינו לדבר תנועת החרות בפתיחת מסע הסברה על "טילים ופליטים"

פורסם בתאריך:
ט"ז תשרי התשכ"ג, 14 באוקטובר 1962

אין זה נכון... כי אסור לנו לומר: אף לא פליט אחד. חובתנו לומר זאת. וזו אינה קיצוניות אלא תמצית המתינות שמקורה הדאגה לבטחונו של כל ילד בישראל... כאשר המדובר בארץ ישראל, הרי החזרת פליטים חלה על עם אחד בעולם כולו: על העם היהודי.