איש מצויין, בית"רי מושלם

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968
מתוך:
P20-284

חמישית: דעו להתאחד מול פני אוייב. בגיטו קמה והיתה התפוררות. יהודים מנפרדו ורבו ובגדו איש ברעהו והסגירו איש את אחיו ולא היתה עוד רוח בהם להתלכד ולקום על משמידהם, אלא ברגע שלפני האחרון. לא כן באומה. דעו להתאחד מול אוייב ולעמוד נגדו תמיד כעם אחד.לעולם אל יפקירו עודהמעטים, למען הצלתם כביכול, את הרבים, - גם הם יפלו. אך לעולם יקומו מעטים ויסכנו את עצמם למען הרבים – ואף הם יינצלו.