איש מצויין, בית"רי מושלם

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' שבט התשכ"ח, 1 בפבואר 1968
מתוך:
P20-284

רביעית: התורה, למען שמירתה דורשת לעשות מסביבה סייגים. קיומו של עם התורה, דורש, למען הבטחתו, מסביבו מיתרסים, והמיתרס הראשון הלא הוא הכבוד היהודי. ראשית ההשמדה בהשפלה. לא יכול היה האוייב לעשות את עמנו לאפר אחר מותו, [מילה לא ברור במקור, ט.ק.] יעשה את עמנו לעפר בחייו. הוא הפשיל את אחינו, הוא רמס אותם תחת רגליו, הוא הפריד בינהם, הוא רימה אותם, הוא הערים עליהם, הוא התעלל בהם, הוא הסיח איש נגד אחיו, ורק לאחר שכך עשה בהם, יכול היה להוליכם, כמעט ללא התנגדות, עד לשערי אושביץ, עד לפתחי תאי החנק. שמרו על הכבוד היהודי לבל יושפל עוד בידי קלגס, בידי כל גס רוח בכל משובותיכם, כי המיתרס הזה הוא הראשון הבמיתרסים לשמירת עצם הקיומכם.