אינשטיין קורא ללכת לכלא

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' תמוז התשי"ג, 19 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

מפעולותן של וועדות הקונגרס באמריקה החפשית והדמוקרטית אפשר ללמוד עד כמה מסוכנת היא הענקת סמכות שפיטה כל שהיא על ציבור האזרחים, אף לכאורה,אף בעקיפין, לרשות איזו שהיא בית-דין צדק בלצי-תלוי. וודאי אם השלטון המבצע נוטל לעצמו את הסמכות לא לו לשפוט אזרחים הרי זוהי עריצות בכל "פשטותה", בכל אימתה; אבל אפ אפילו בית-מחוקקים מפעיל זרוע שופטת או כמו-שופטת כלפי אזרחים צפויה סכנה לזכויותיהם.