אימת המבוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשי"ח, 21 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 2

על שני יסודות יכולים אנו לבנות: על זכותנו השלמה על הארץ כולה ועל זכותנו להגנה לאומית חוקית, הכוללת, בתנאים המיוחדים שלנו, יזמה הגנתית. הצלחה, או כשלון, של כל מה שייעשה או יתרחש, בעתיד תלויים במידה רבה, אולי מכרעת, בהחדרת ההכרה, בזכויותינו אלו. אל ישכחו ה"שותקים" הנבוכים את לקח העבר.