אימת המבוכה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' אדר התשי"ח, 21 בפבואר 1958
מתוך:
עמ' 2

ידידנו הטוב, מר ז'ילבר, שגרירה של צרפת בישראל. מביע את דעתו בפומבי, כי האיחודים הערביים הגבירו את הסכנה הצפוייה בעתיד, לישראל; משום כך, דרוש לדעתו, הידוק היחסים בין ישראל ובין צרפת. מה פירושו של "הידוק יחסים" בין שתי מדינות ידידותיות? הדבר ידוע: כריתת ברית לעזרה הדדית, שיסודה הכרת האינטרס המשותף. ברית זו היתה יכולה להיות גורם מכריע בשנוי מעמדה הבין לאומי של ישראל. יש לא ידה למנוע, מלכתחילה, לחץ וצרות רבות. אבל הממשלה לא תעשה שום צעד להידוק היחסים עם צרפת, לכריתת ברית עמה.