איך תנהל עוד מפא"י את המדינה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט אייר התשכ"ה, 21 במאי 1965
מתוך:
עמוד 3

המהימנות — זהו היום עיקר במדיניות הבין-לאומית.