איך להציל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התש"ד, 6 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 27-30

מלחמה אחרת לנו, מלחמה לעיקר, שבלעדיו לא תושט עזרה לאחינו ולא תנצל האומה המתבוססת בדמיה. זוהי המלחמה לשלטון עברי על ארץ-ישראל.