איך להציל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התש"ד, 6 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 27-30

האין איפוא תקוה? הנחכה באפס מעשה עד אשר יושמד או יגווע האחרון ביהודי אירופה ואסיה? שאלות אלו מנקרות מוחו של כל עברי ועבריה. מתחת למסווה של שקט חיצוני מצטבר זעם נפשי, שמקורו בהרגשה איומה, כי אולי עכשיו ברגע בו אותה, היהודי החפשי, אוכל את לחמך, או עוסק בפרנסתך – נחנק אחיך, הוציאה אמך את נשמתה, הומת אביך...