איגרת לתש"י

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשי"ז, 1 בספטמבר 1957
מתוך:
P20-282

שנת תשי"ז עמדה בסימן העמקת הידידות בין צרפת ובין ישראל. לברית לבבית זו בין שני העמים. שעמדה לעמנו בעת צרה ומבחן – ועוד תעמוד לנו על אף רוגזה של מוסקבה – תרמנו תרומה בה יגל לבנו ויתגאו בנינו. לא זו בלבד שאנחנו, תלמדיו של זאב ז'בוטינסקי היינו, בקרב עמנו, חלוצי רעיון הידידות והברית עם צרפת, אלא גם עישנו לא מעט כדי להוציאו משדה ההלכה למערכות המציאות. ושוב ניתן לראות, כיצד אופוזיציה נאמנה, שדרכה נכונה יכולה לשרת את אומה שרות טוב.