איגרת לתש"י

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשי"ז, 1 בספטמבר 1957
מתוך:
P20-282

כל איש נבון בישראל יודע וכל איש ישר יודה. כי עקרונות מוסריים, צבאיים ומדיניים אלה הועלו ע"י תנועת החרות והיו, במשך זמן רב, נחלתה בלבד. נושאי המשרה דחוה וכינוה בזדונם במילות גנאי, שנרשמו בלשכות תבל. לבסוף, מדיניות מאסו קובעיה היתה לראש דרך. היא אומצה ע"י נושאי המשרה בראשית שנית תשי"ז ונשאה פרי מבורך: נצחון אדיר של חיל הגבורים העברי. אך בעוד אשר הסברתה העקשנית של תנועת החרות הכינה את האומה, על מאות אלפי בניה, לקראת המבחן הגדול, הרי ההאשמה העצמית המוקדמת של יוזמה הגנתית עברית, שחזרה ונשנתה מפי הדוברים הרשמיים, אל אף אזהרותינו ובקשותינו ממש עד ערב מבצע סיני, "הכינה" את אומות העולם לגנויו כ"מעשה תוקפנות".