איגרת לתש"י

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשי"ז, 1 בספטמבר 1957
מתוך:
P20-282

חובה על ישראל למנוע, ואסור לה ליזום התמודדות מזוינת בבת אחת בכל החזיתות; התמודדות כל-חזיתית כלולה לסכן את קיומה של המדינה אשר שמירתו היא צוו עליון לאומה חפצרת חיים; יוזמה הגנתית באחת החזיתות, עד לחיסולה ולשחרור הכוחות העיקריים הפועלים בה, היא אפשרית והיאדרך למניעת התקפה כל-חזיתית ביזמת האוייבים, העלולה לעלות לאומה בנהרי נחלי דם ולסכן את קיומה.