אחרי הקונגרס הציוני

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב שבט התשכ"ה, 15 בינואר 1965
מתוך:
עמוד 3

קמה לנו בעמל ובדם ובגבורה, מדינה יהודית. במימי החוסן שלה אין עוד שטה משחתת לרדיפה. בשעריה אינו ניצב עוד שוטר דוחף גלותה. אפשר היה איפוא לצפות, כי, עם קום המדינה, תהיה לא רק השבה ארצה יהודית אלא גם, אם מותר לומר כך, שיבת ציון ציונית... ואפילו נמצאו ציונים, ובראשם נשיאים, אשר קלות הדיבור שלו עומדת לעתים ביחס ישיר לקלות דעתו, המוכנים להפוך את ההתכחשות למצווה. כך נוצר משבר שאין עמוק ממנו, הלוא הוא נפשי, מוסרי... יש לומר במפורש, כי מצב זה לא ישתנה אלא אם יחל, במהרה בימינו, גם בארצות, אליהן היהודים באו, כדי להציל עצמם מן המצוקה ומן הריפות, מסע שיבה אל מאין כולנו באנו. עדי אז יהיה משבר בציונות.