אחרי ההתקפה על מצודת "בית שנלר"

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג עמוד 14

שתי מצודות בריטיות בירושלים הנצורה נפלו תחת מהלומותינו.

שום ביצורים לא יעמדו בפני אהבת-המולדת, נכונות ההקרבה והמחשבה היוצרת של הנוער הלוחם.

טהר נטהר את בירתנו מן הגיטאות הנאצו-בריטיים. שחרר נשחרר את ארצנו משלטון-הדמים-הבריטי.

יום החרות בוא יבוא!