אחים בציון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התש"ז, 4 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 356-357

"צבא השחרור יוסיף להכות באויב, על אף המצב הצבאי, ובתוך המצב הצבאי. צבא השחרור העולמי יכה באויב גם בתפוצות הגולה. העם המפוזר ברחבי תבל יתלכד סביב ציון הנצורה והמתקוממת. העם האמריקאי, עמו של ושינגטון; העם הרוסי, עם סטלינגרד; העם הצרפתי, עם בסטיליה, וכל העמים שוחרי החופש, יעמדו לימינה של אומה הלוחמת בעריצות, בדכוי ובשעבוד. סבלנו לא יהיה לשוא; דמנו לא יישפך חנם. ממנו יצמח עץ החופש לארצנו, עץ החיים לעמנו."