אחד לגוי אחד לעברי?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אב התשי"ד, 6 באוגוסט 1954
מתוך:
עמוד 1

האמת אינה תלויה בכוח, והצדק אינו "צמוד" לרוב, וודאי בחיים המדיניים של אומה עצמאית מחליט הרוב. האנושות עוד לא המציאה שום דרך אחרת, כיצד להכריע בין דעותיהם השונות, המנוגדות, המתנגשות של אנשים חפשיים. שתי אפשרויות אחרות הן: חוסר כל הכרעה, אנרכיה בלע"ז, או הכרעת יחיד, דיקטטורה בלע"ז, האפשרות האחת היא הרסנית השניה דרסנית. את האנרכיה ידחה כל אדם נבון; בדיקטטורה יבחל כל אדם חפשי. התבונה והחרות כאחת מחייבות, בדרך כלל, את הכרעת הרוב, בתנאי שהרוב יכבד את זכויות המיעוט, לרבות זכותו העיקרית: להיות לרוב.