אחד לגוי אחד לעברי?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אב התשי"ד, 6 באוגוסט 1954
מתוך:
עמוד 1

אולם כל אלה, הטוענים כי אם באין אפשרות אחרת, ניתן לרוב להכריע משמע שהרוב צודק, אינם מוכיחים אלא את בורותם, או את שאיפתם ל"דיקטטורה של הרוב", שגם היא, כמובן, אפשרית, הרסנית ודרסנית. הצדק אינו שוכן בקרב המספרים הרבים; לעתים הוא בוחר לו את משכנו דוקא בקרב המיעוט הדל. הוכחות לכך ניתנו בכל התקופות, בקרב כל העמים. הבולטת בהוכחות אלו ניתנה בימינו, בקשר עם פרשת מינכן בבית הנבחרים הבריטי, בו רוב צ'מברליני עצום עמד מול מיעוט צ'רצ'יליאני קטן – והמיעוט צדק. עתה, ניתן גם לעמנו לחזות מבשרו, כי "רוב" אין פירושו "צדק", כי "ביער של ידים" לאו דווקא צומחים "עצי האמת".